SALAD RONG NHO

SALAD RONG NHO - 45.000 vnđ

SALAD THANH CUA
SALAD CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG
SALAD DA CÁ HỒI CHIÊN GIÒN
PIZZA HẢI SẢN
RONG NHO

RONG NHO - 25.000 vnđ

TRỨNG HẤP

TRỨNG HẤP - 35.000 vnđ

HÀO SỮA CHIÊN GIÒN
GÀ CHIÊN GIÒN