SOYA BƠ

SOYA BƠ - 45.000 vnđ

SOYO GÀ GIÒN

SOYO GÀ GIÒN - 55.000 vnđ

TRỨNG GÀ TAMAGO
CƠM CUỘN CÁ NGỪ
CƠM CUỘN TÔM BƠ
CƠM CUỘN TÔM
SUSHI CUỘN TRỨNG
SUSHI LƯƠN TRUYỀN THÔNG