• KHOAI TÂY CHIÊN

  • KHOAI TÂY CHIÊN
  • Giá: 30.000 vn₫

Thông tin sản phẩm

Bình luận

Sản phẩm liên quan

TATARE

TATARE - 59.000 vnđ

GÀ CHIÊN GIÒN
HÀO SỮA CHIÊN GIÒN
TRỨNG HẤP

TRỨNG HẤP - 35.000 vnđ

RONG NHO

RONG NHO - 25.000 vnđ

KHOAI TÂY CHIÊN

KHOAI TÂY CHIÊN

KHOAI TÂY CHIÊN

KHOAI TÂY CHIÊN

KHOAI TÂY CHIÊN
KHOAI TÂY CHIÊN