SALAD RONG NHO

SALAD RONG NHO - 45.000 vnđ

SALAD THANH CUA
SALAD CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG
SALAD DA CÁ HỒI CHIÊN GIÒN
SALAD BƠ

SALAD BƠ - 55.000 vnđ