CÁ HỒI

CÁ HỒI - 55.000 vnđ

TRỨNG CÁ HỒI
CÁ NGỪ

CÁ NGỪ - 50.000 vnđ

CÁ TUYẾT (3 MIẾN)
BẠCH TUỘT NHẬT
CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG
SÒ ĐỎ CANADA
CÒI SÒ ĐIỆP
SASHIMI HÀO

SASHIMI HÀO - 99.000 vnđ