• SOYO GÀ GIÒN

  • Giá: 55.000 vn₫

Thông tin sản phẩm

Bình luận

Sản phẩm liên quan

SUSHI LƯƠN TRUYỀN THÔNG
SUSHI CUỘN TRỨNG
CƠM CUỘN TÔM
CƠM CUỘN TÔM BƠ
CƠM CUỘN CÁ NGỪ
TRỨNG GÀ TAMAGO
SOYA BƠ

SOYA BƠ - 45.000 vnđ

SOYO GÀ GIÒN

SOYO GÀ GIÒN

SOYO GÀ GIÒN

SOYO GÀ GIÒN

SOYO GÀ GIÒN
SOYO GÀ GIÒN