• SUSHI CUỘN TRỨNG

  • Giá: 65.000 vn₫

Thông tin sản phẩm

Bình luận

Sản phẩm liên quan

SUSHI LƯƠN TRUYỀN THÔNG
CƠM CUỘN TÔM
CƠM CUỘN TÔM BƠ
CƠM CUỘN CÁ NGỪ
TRỨNG GÀ TAMAGO
SOYO GÀ GIÒN

SOYO GÀ GIÒN - 55.000 vnđ

SOYA BƠ

SOYA BƠ - 45.000 vnđ

SUSHI CUỘN TRỨNG

SUSHI CUỘN TRỨNG

SUSHI CUỘN TRỨNG

SUSHI CUỘN TRỨNG

SUSHI CUỘN TRỨNG
SUSHI CUỘN TRỨNG